Revize OOP pro práce ve výškách

školící střediskopráce (2)

 

 

 

 

 

 

Provádíme roční revize všech druhů ochranných pracovních pomůcek ( lana, pracovní sedačky a postroje, slaňovací prostředky, kladky, lanyardy,karabiny, přílby, tlumiče pádů ….) všech výrobců, kteří dodávají tyto pomůcky na český trh (Petzl, Rock Empire, Lanex-Tendom, Kong, Protekt…)
Revize můžeme realizovat přímo u vaší firmy nebo je možno dodat OOP k revizi na adresu naší firmy:
ORCUS
Čáslavská 407
735 81 Bohumín
telefon: +420604690362
telefon – revizni technik: +420777237553
Ceníky dodáme na vyžádání

Dle ČSN EN 365:2004 musí výrobce do návodu zahrnout také harmonogram revizí jednotlivých OOP. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Tento návod je stejně jako normy ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 pro uživatele zavazující a bez oficiálního záznamu o provedení revize není možné OOP využívat v pracovním procesu. Kontroly je povinen provádět i daný pracovník, který prvky OOP používá, dle nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb.

Povinné revize se obecně týkají všech OOP chránící před zraněním, kdy narůstající riziko poranění nedokáže pracovník včas indikovat a může tak dojít k smrtelnému ohrožení zdraví uživatele. Tyto prvky musí být certifikovány a povinné periodické prohlídky osobou odborně způsobilou, tedy osobou vyškolenou nebo pověřenou výrobcem OOP, nebo přímo výrobcem OOP vždy jednou za 12 měsíců.

Osoba provádějící kontrolu musí vytvořit úřední záznam o provedené revizi, který bude obsahovat: Název výrobku, typ, sériové číslo, rok výroby, datum prvního použití, datum prodeje , od kdy je výrobek používán, jak často je používán, jeho skutečný stav v době prohlídky a datum následující prohlídky. Pokud je stav výrobku v pořádku (kontrolor zaručuje, že výrobek je ve stejné kvalitě jako po výrobě).

práce (18)