Jako každý rok na konci dubna připravujeme pro Bezpečnostně právní akademii v Ostravě v Malých Svatoňovicích speleoalpiniastický kurz, tentokráte pro 54 studentů II. ročníku. 

Abychom je zvládli jede nás na kurz sedm. Šéfuje Kuba a s ním Jirka, Honza, Vašek, Víťa, Pepa a  horolezec  Milan. Začíná se v tělocvičně, na cvičné stěně, pak na trenažéru Báňské záchranná služby v Odolově a poté na skálách, zvaných Čížkovy kameny.