V neděli 25 dubna se Petr s kamarádkou a Jirkou vypravili do Zlatých Hor na povrchový průzkum Příčného vrchu a jeho svahů. Cílem bylo projít lokality na hřebeni a v západní části hory, kam se během zimy a počítání netopýrů ve štolách není čas podívat.

Nejprve jsme se zajeli podívat k Poštovní štole za účelem získaní informací o možné exkurzi. Štěstí nám přálo a u otevřeného vstupního portálu jsme potkali dva pracovníky, kteří nám po krátkém rozhovoru umožnili rychlou prohlídku vstupní části. Musíme konstatovat, že prohlídka by stála za to a bude nutné toto na příště s našimi kamarády ze Zlatých Hor domluvit.

Následně jsme se přesunuli ke kostelu Marie Pomocné a s odhodlanými výrazy v tvářích se rázným krokem vydali směr Příčný vrch, což od parkoviště znamená překonat přibližně 300 výškových metrů na cca jednom kilometru. Nedostatek pohybu v zimním a navrch koronavirovém období se však záhy projevil a rázný krok vystřídalo ležérní loudání s častými zastávkami s předstíraným zájmem o kdejakou skalku či kamínek.

Po návštěvě ústí komínu dolu Karel jsme se přesunuli k pravděpodobnému místu průzkumné štoly č. III, jejíž vstup jsme letos v zimě nenašli (ač jsme měli souřadnice). Potvrdilo se však, že tehdy jsme na správném místě byli a že zářez štoly je skutečně pečlivě zakryt smrkovými větvemi z pokácených stromů v okolí štoly. K dokonalému zakrytí pak tehdy přispěla dostatečná sněhová pokrývka. Odstranění hromady větví je však namáhavá práce na několik hodin, takže nemaje pořádné pily to necháváme na někoho jiného (jindy). Nevíme, kdy přesně k zakrytí vstupu větvemi došlo, ale pokud ve štole již zimovali netopýři, je otázkou, zda se jim na jaře podařilo dostat ze štoly ven.

Zasypaný vstup do štoly III

Dále jsme pokračovali přes Olověnou štolu a Táborské skály k lokalitě Melchior. Obrovské paseky po odtěžených stromech jednak odkryly skály v celé jejich kráse a jednak se zde otvírají nádherné výhledy na Rejvíz, Praděd a celou tuto stranu Zlatohorské vrchoviny a Hrubého Jeseníku. Po pohledu do vstupních částí štol Olověná a Melchior lze říci, že nejlepší ochranou štol před návštěvníky je dostatek vody a také nízký strop. V Olověné je vody více jak půl metru a Melchior na tom je obdobně. Skvělé bylo i to, že jsme za celý den na Příčném vrchu potkali jen DVA lidi a to ještě na dálku – nádhera!

Štola Melchior

 

Vstup důl Karel

Vytyčené cíle dnešního výletu byly částečně naplněny, nějaké to podzemí také navštíveno, pohybu bylo až dost, takže s pocitem dobře vykonané práce jsme se po 12ti hodinách vrátili zpět do Poruby. Bohužel na výletě došlo i k jedné tragické události. Petr si při jednom akrobatickém výkonu natrhl své, pro konspirační činnosti oblíbené, kalhoty a to že docela silně. Kalhoty prostě na odpis 😊.

Na závěr uvádím, že jsme si pro členy připravili malou hru obdobnou geocachingu: u ústí jedné ze štol Petr zanechal (tedy spíš zapomněl) malou svítilnu a vy se můžete pokusit ji najít. Zájemcům o účast v této hře (z řad členů) poskytneme bližší údaje na vyžádání.

Zapsal Jirka A.