Je již polovina května a k našemu údivu v beskydských jeskyních je stále ještě množství netopýrů. Změnili sice místa kde byli většinu zimního období, ale taková množství v tomto ročním období zde nepamatujeme. Zvláště v Kněhyňské jeskyni. Ale běhen února a března jsme stihli spočítat netopýry na našich největších zimovištích.

Kontrola Liptálské štoly. Dnes  největšího zimoviště  vrápence malého v oblasti Beskyd, Javorníků… Každý rok tam stavy úspěšně stoupají. V loňském roce tam zimovalo 285 kusů vrápenců a letos tam Pepa, Arnošt a Joža napočítali skoro 400 jedinců.

16 února je cílem naše největší zimoviště netopýrů důl Zálužné. Venku, i když je únor, je skoro jaro. Do horních pater  sestupuje Honza, Vašek, Jirka a Jaryn a do zatopených chodeb Pepa, Petr, Kuba, Luděk s synem Martinem a přítelkyní Kájou. Vše začalo dobře, zatopené chodby překonáváme lehce, jenže pak….Pepa si myslel, že pokračuje jednou ze zatopených  chodeb a vesele vykročil. Jenže to fantastický čiré nebyla voda, ale led. A tenký. Ten se pod Pepou prolomil a už se válel v ledové vodě. Ale v kontrole pokračuje s ostatními. A to dnes je v podzemí hodně chladno. Maximálně +2°C.  Odměnou byly nezvykle vysoké stavy netopýra vousatého a netopýra brvitého.  A že barbastel jsme napočítali okolo 2000, je v dole Zálužná normální.

A v neděli 3 března vyrazili Pepa s Honzou do štol na hřebenu Příčná. Nulté patro, Nová štola… I když je už řadu dní hodně teplo, na hřebenu je sněhu dostatek. Boření po pás nic neobvyklého. A v chodbách Nultého patra bylo netopýrů hodně. Hodně také ale bylo nakažených WNS netopýrů velkých.

Březnová kontrola v dole Black Hill.Kdysi to bylo druhé největší námi sledované zimoviště netopýrů…. Jenže dnes tam nacházíme méně než stovku netopýrů a žádné netopýry černé, kteří tam převládali, někdy i 500 kusů.