Čertova díra

Vrchol hřebene Čertův mlýn (1205 m n.m.) je spojen na SV sedlem s hřebenem hory Kněhyně. Jeho jižní a jihovýchodní svahy, které jsou velmi příkré a majín sklon až 60°, jsou od vrcholových partií hřebenu zbrázděny řadou výrazných, stupňovitě klesajících depresí, vedoucích paralelně se svahem a směrem hřebenu.

Lokalizace, geografické a topografické charakteristiky:

Pseudokrasová   jeskyně Čertova díra se nachází na JV svahu hřebenu Čertův mlýn   v Moravskoslezských Beskydách. Vstup leží ve vysokém smíšeném lese v terénní prohlubni v nadmořské výšce 1100 m.n.m.

Vertikální rozsedlinová jeskyně byla vytvořena svahovými procesy ve flyšových goduslkých pískovcích. Vstup tvoří 4 metry hluboká úzká puklinovitá propástka , která ústí ve vstupním dómě o rozměrech 8 x 4 metry.Za malým průlezem na dně dómu jeskyně pokračuje kaskádovitě úzkou puklinou   až do hloubky – 30 metrů . Šířka této puklinovité prostory je průměrně 0,5 metrů .

čertova dira (2)

Vstupní dom

Celková délka úzkých rozsedlinových chodeb a dómů, které se nacházejí v několika patrech nad sebou, je 60 metrů. Dno   podzemních prostor je velmi členité a je vyplněno volnými skalními bloky , sutí a sedimenty.

V roce 2001 se podařilo objevit bohumínským speleologům v dolní vertikální části jeskyně „Severní chodbu“ , která prodloužila jeskyni o 30 metrů

čertova dira (1).

Severní chodba

 

Sledování zimujících netopýrů je prováděno od roku 1977    členy ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín

čertova dira (3)

 J.Wagner

ZO ČSS ORCUS