Školení k provádění prací ve výškách

KURZY A ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

Školící středisko “ORCUS Bohumín” je zakládajícím členem České asociace pro práce ve výškách, z.s. (Czech Rope Access Association)  Czech Rope Access Association

Školitelé a instruktoři jsou zakladatelé a lektory České asociace pro práce ve výškách.

Citace z   Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: (Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bod XI)

„Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.“

Zabezpečujeme  všechny stupně školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Obsah, metodika a praktický výcvik  všech kurzů jsou vedeny v souladu se “Standartami vzdělávání”, které byly vypracovány Technickou komisí pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou ČSS a Českou asociací pro aktivity a práce ve výškách.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Osnovy a praktický výcvik  jednotlivých kurzů nebo školení přizpůsobíme pro Vaše profesní zaměření –  např. pracovníky telekomunikační firmy, montéry výškových konstrukcí, pracovníky pro údržby panelových domů, natěrače výškových objektů, lešenáře, klempíře, pokrývače, hromosvodáře, tesaře atd. Absolventi kurzů obdrží pracovní skripta, obsahující všechny probírané materiály a praktické postupy.

TYPY A OBSAHY JEDNOTLIVÝCH KURZŮ A ŠKOLENÍ

  1. Základní kurz “Výškový pracovník s využitím OOP”
  2. Základní kurz “Výškový pracovník – průmyslový lezec”
  3. Opakovací kurz “Výškový pracovník s využitím OOP”
  4. Opakovací kurz “Výškový pracovník – průmyslový lezec”
  5. Kurz pro operátory regálových zakladačů a vysokozdvižných vozíků”

Stručná charakteristika kurzů:

Podrobný program a náplň jednotlivých kurzů naleznete zde:

http://www.craa.cz/wp-content/uploads/2016/02/Odborna_priprava_pro_prace_ve_vyskach_a_nad_volnou_hloubkou.pdf

Základní kurz “Výškový pracovník s využitím OOP”

Záměrem tohoto kurzu je připravit pracovníky vykonávající práce ve výškách s využitím základních osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky. Absolventi jsou vyškolení k bezpečnému pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí zadržovacích systémů, systémů pracovního polohování nebo záchytných systémů. Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří nepracují přímo v závěsu na laně, ale využívají lanovou techniku a OOP k případnému zachycení pádu. Sem spadají pracovníci provádějící výměnu oken, pokrývači, klempíři, pracovníci pracující na kovových konstrukcích. Ale také třeba umývači oken (uklízečky), kteří svou pracovní činnost mohou vykonávat ve větší výšce než 1,5 metrů nad okolním terénem.

Základní kurz “Výškový pracovník – průmyslový lezec”

Tento kurz připravuje pracovníky k vykonávání prací ve výškách pomocí lanových technik (speleologické techniky se zakomponovanými prvky techniky horolezecké a speciální techniky průmyslového lezectví) a v závěsu na laně. Absolvent kurzu je vyškolen k bezpečnému pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou s použitím zadržovacích systémů, systémů pracovního polohování, systémů zachycení pádu a systémů lanového přístupu. Zvládá použití záchranných systémů a ovládá záchranu z lana. Tedy absolvent zvládá všechny techniky pro práce v závěsu na laně.

Opakovací školení “Výškový pracovník s využitím OOP” a  “Výškový pracovník – průmyslový lezec”

Opakovací  školení mají stejný obsah jako základní kurzy. Je s menší časovou dotací a praktický výcvik má formu opakování a přezkoušení s použití OOP pro práce ve výškách dle jednotlivých kurzů. Jeho součástí jsou i informace o změnách v legislativě, nových EN ČSN, změnách v používaných OOP.

Kurz pro operátory regálových zakladačů a vysokozdvižných vozíků

Tento kurz a školení  je vhodné pro zaměstnance, obsluhují  regálové zakladače a vysokozdvižné vozíky, kde obsluha jezdí do výšek a může dojít k poruše tohoto zařízení Zaměstnanec v této nouzové situaci musí použít k sestupu- slanění evakuační balíček. Školení, které každá obsluha musí dle zákona absolvovat jednou ročně včetně nácviku slanění z používaného typu vysokozdvižného zařízení. Tento kurz – školení školení je vhodné pro velkoobchodní sklady, logistická centra, podniky…

 

 

 

 

 

CENÍK JEDNOTLIVÝCH TYPŮ KURZŮ

Ceny jsou platné při provádění kurzů v objektu  Školícího střediska ORCUS Bohumín

TYP KURZU – ŠKOLENÍ ÚČAST 1-2 OSOBY ÚČAST 3-5    OSOB        ÚČAST 6 A VÍCE OSOB
Základní kurz „Výškový pracovník s využitím OOP“ 1 800 Kč 1 200 Kč 900 Kč
Základní kurz „Výškový pracovník průmyslový lezec“ 4 200 Kč 3 300 Kč 3 000 Kč
Opakovací kurz „Výškový pracovník s využitím OOP“ 1100 Kč 800 Kč 700 Kč
Opakovací kurz „Výškový pracovník průmyslový lezec“ 1800 Kč 1400 Kč 1000 Kč

Při provádění kurzů mimo Školící středisko ORCUS Bohumín u objednavatele bude účtováno cestovné  dle platného ceníku cestovních náhrad a nutné skutečné náklady na stravné a ubytování.

Termíny, podmínky a místo kurzů lze konzultovat a dojednat :

Školící středisko ORCUS   tel. +420 604690362
Čáslavská 407   e-mail: orcus.speleo@gmail.com
735 81 Bohumín    

 

Praktický výcvik probíhá na trenažéru přímo na budově, kde probíhá teoretická příprava

 

 

 

 

 

 

Praktický výcvik probíhá i v konkrétních pracovních podmínkách a na trenažéru z příhradové konstrukce