Servisní práce ve výškách

Provádíme výškové práce  více jak 30 let. Nátěry teplárenských a elektrárenských komínů, instalace a revize bleskosvodů a hromosvodů va výškových objektech, čistění sil, čistění sil a zásobníků, nátěry střech a konstrukcí, zabezpečení starých důlních děl ….

 

 

 

Servisní, opravárenské práce provádíme za použití lanové techniky, bez nutnosti výstavby pevného lešení a bez přerušení provozu .Všichni pracovníci jsou vycvičeni a vyškoleni jako pracovníci pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Všichni pracovníci mají platné školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 101 až 108 Zákona č. 262/2006 Sb.( Zákoník práce ) ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

práce2 (6)práce2 (7)

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERApráce2 (8)

 

 

 

 

 

 

 

Referenční stavby, opravy, instalace prováděné firmou ORCUS Bohumín,od roku 2010

Objednavatel nebo

zadavatel práce

Prováděné práce Termín

dodání

KOVOVÝROBA JAROŠ, a.s.

Orlova Poruba

Očistění proskleného pláště budovy nového

Pavilonu v objektu ZOO Ostrava

Prosinec 2010
Důl Darkov Karviná Výměna a instalace svodů hromosvodů

na výškových objektech správních budov

Listopad 2010
Bochemie Bohumín a.s. Výměna a oprava jímačů a svodů hromosvodu na 80 metru vysokém komíně Říjen 2010
Střední škola Bohumín Opravy střech, oplechování,střešní krytiny, žlabů a svodů školních budov Březen-říjen

2010

Vazební věznice Karviná Opravy a čistění žlabů a svodů na objektu věznice Červenec 2010
SANRE Bohumín Opravy střech, oplechování, výměny žlabů Červen 2010
Fara-římskokatolický kostel

V Bohumíně

Opravy a výměny žlabů a svodů na bodově

fary

Září 2010
Střední škola Bohumín a

další objekty v Bohumíně

Odstraňování sněhu a ledopádů ze střech budov Leden-únor

2010

EKO-KORAL s .r .o . Bohumín

 

Vyčistění velkokapacitního sila na pile

Ve Frýdku Místku

Květen 2010
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Provedení uzávěru a zamřížování opuštěného

Důlního díla Franc Franc Jeseníky

Září 2010
CHKO Beskydy Rožnov

 

Provedení vstupního uzávěru do jeskyně

Cyrilka v Beskydách

Říjen 2010
EKO-KORAL s .r .o . Bohumín Vyčistění velkokapacitního sila na pile

Ve Frýdku Místku

Květen 2011
Střední škola Bohumín Postupné kácení stromů v centru města Duben 2011
Mě Ú Bohumín Zabezpečení úkrytů netopýrů na věžových domech , spárování trhlin a puklin fasád Červenec 2011
Mě Ú Bohumín Výměna vadných fošní mostu nad řekou

Odra

Srpen 2011
VS ČR -Věznice Karviná Opravy a čistění žlabů a svodů na objektu věznice Září 2011
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Oprava uzávěru a vstupu do starého

důlního díla „Měděný důl” Jeseníky

Září 2011
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Oprava uzávěru a vstupu do starého

důlního díla „Franc Franc“ Jeseníky

Listopad 2011
Střední škola Bohumín Oprava bleskosvodů a jímacích tyčí Leden   2012
ATYP group s.r.o Instalace a demontáž ochranných sítí

pod stropem haly Viadrus

Červen-srpen

2012

Krajský úřad Ostrava Oprava vstupu a instalace kotvicího zařízení ve starém důlním díle „Černý důl“ Jeseníky Srpen 2012
Fi. Chylková Anna Bohumín Oprava oplechování na střeše haly Červen 2012
MěÚ Bohumín Oprava mostu přes řeku Odra, výměna fošní Srpen 2013
Střední škola Bohumín Výměna svodů a rýn na budovách školy Září 2013
Společenství vlastníků jednotek domů Bohumín Opravy a nátěry střech Říjen 2013
Společenství vlastníků jednotek domů Bohumín Opravy hromosvodů Květen 2014
Střední škola Bohumín Nátěry potrubí kotelny Květen 2014
Fi. Vyvlečka Bohumín Nátěry střechy domu Červenec 2014
Fi. Sanre Bohumín Opravy a rekonstrukce hromosvodů v celém objektu Říjen 2014
Fi. Sanre Bohumín Opravy pláště plechové kopulové haly Říjen 2014
CHKO Jeseníky Mřížové uzávěry starých důlních děl Ruda n/M a Suchá Rudná Listopad 2014
Bytové družstvo Bohumín Nátěry střech věžových domů Červen 2015
Bytové družstvo Bohumín Instalace hrotů- zábran proti holubům Srpen 2015
Betochem Ostrava Instalace hromosvodů – komín kotelny Červen 2015
Bytové družstvo Bohumín Instalace hrotů proti holubům Červen 2016
Betochem Ostrava Výměna el. instalace komín elektrárny Srpen 2016
Sting a.s Instalace hrotů proti holubům Prosinec 2016
Bytové družstvo Bohumín Opravy systému bleskosvodů Červen 2018
Fi. Koskarek Opravy střechy po vichřici Listopad 2018

Vodárenská věž St.Bohumín     Likvidace uvolněných plechů, opravy        Duben 2019

opláštění

Kostel Vrbice a St.Bohumín      Opravy střech, revize hromosvodů             Červen 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020/2021