Revize OOP pro práce ve výškách

práce (2)

Provádíme roční revize všech druhů ochranných pracovních pomůcek – OOP – ( lana, pracovní sedačky a postroje, slaňovací prostředky, kladky, lanyardy,karabiny, přílby, tlumiče pádů ….) všech výrobců, kteří dodávají tyto pomůcky na český trh (Petzl, Rock Empire, Lanex-Tendom, KRATOS, Protekt…)
Revize můžeme realizovat přímo u vaší firmy nebo je možno dodat OOP k revizi na adresu naší firmy:
ORCUS
Čáslavská 407
735 81 Bohumín
telefon: +420604690362
telefon – revizni technik: +420777237553

Dle ČSN EN 365:2004 musí výrobce do návodu zahrnout také harmonogram revizí jednotlivých OOP. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Tento návod je stejně jako normy ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 pro uživatele zavazující a bez oficiálního záznamu o provedení revize není možné OOP využívat v pracovním procesu. Kontroly je povinen provádět i daný pracovník, který prvky OOP používá, dle nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb.

Povinné revize se obecně týkají všech OOP chránící před zraněním, kdy narůstající riziko poranění nedokáže pracovník včas indikovat a může tak dojít k smrtelnému ohrožení zdraví uživatele. Tyto prvky musí být certifikovány a povinné periodické prohlídky osobou odborně způsobilou, tedy osobou vyškolenou nebo pověřenou výrobcem OOP, nebo přímo výrobcem OOP vždy jednou za 12 měsíců.

Osoba provádějící kontrolu musí vytvořit úřední záznam o provedené revizi, který bude obsahovat: Název výrobku, typ, sériové číslo, rok výroby, datum prvního použití, datum prodeje , od kdy je výrobek používán, jak často je používán, jeho skutečný stav v době prohlídky a datum následující prohlídky. Pokud je stav výrobku v pořádku (kontrolor zaručuje, že výrobek je ve stejné kvalitě jako po výrobě).

práce (18)

CENÍK REVIZÍ OOPP – ŠOLÍCÍ STŘEDISKO ORCUS BOHUMÍN

CELOTĚLOVÝ ÚVAZ 180 Kč  
LANO 3 Kč / metr  
TLUMIČ PÁDU 40 Kč  
SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK 40 Kč  
KARABINA 20 Kč  
JEDNO AŽ TŘÍDÍLNÝ KOVOVÝ PROSTŘEDEK 40 Kč  
ČTYŘ A VÍCEDÍLNÉ OOP 65 Kč  
SMYCE, LANYARD 20 Kč  
OCHRANNÁ PRACOVNÍ PŘÍLBA 80 Kč  
BLOKANTY, KLADKY 45 Kč  
ZACHYCOVAČE PÁDU 45 Kč  
     

 

Při provádění revizí mimo Školící středisko ORCUS Bohumín účtujeme cestové 10 Kč /km