Montáž, revize hromosvodů

Provádíme vstupní, periodické i mimořádné revize hromosvodů, revize zemničů a revize jímacích soustav na stavbách, na obytných domech, institucích i firmách a kontroly hromosvodů a jímacích soustav. Současně provádíme i Revize hromosvodů provádíme včetně drobné opravy, zjištěné revizemi, jako je dotažení spojů, vyčištění svorek, zpětné upevnění uvolněných konzol a svěrek a jejich dotažení, doplnění chybějících dílů hromosvodů a jímacích soustav. Po provedené revizi včetně drobných oprav zjištěných závad není pak již většinou nutné objednávat pozývat instalační firmu k odstranění těchto běžných závad.

Náročnější opravy zjištěných závad lze řešit na základě objednávky nebo dohody. Součástí zakončení prací je i kompletní  Revizní zpráva vystavená revizním technikem.

práce2 (9)

 

práce2 (3)