Publikace a bibliografie

ODKAZY
Facebook Orcus Bohumín
Pavel Dobeš – fotograf
Česká speleologická společnost
Česká společnost pro ochranu netopýrů
Správa CHKO Beskydy
Klub Taternictwa Jaskiniowego Speleoklub Bielsko-Biala
Speleoklub Beskidzki – seznamy a žebříčky jeskyní polské části flyšových Karpat
Dzika grupa z Malinki – Speleoklub Malinka

LITERATURA

• Wagner Josef (2022): V Jeskyně Moravskoslezských Beskyd jako významná součást biotopu netopýří fauny, sborník separátů Konference Netopýři Suder, Frýdlant v Čechách, 9-11.9.2022,  11-15
• Wagner Josef (2021): V říši boha Radegasta, 272 stran. Bohumín

• Kašing, M. – Lenart, J. – Schuchová, K., Skupien, P. (2021): Karst features within conglomerate bed of the Palkovice Formation, Silesian Unit of the Outer Western Carpathians. – Geoscience Research Reports, 54, 51–60. (in Czech)

• Kašing M., Skupien P. & Matýsek D., 2020 – Lithology and biostratigraphy of the Godula Beds within the Kněhyně Cave. Geoscience Research Reports, 53(1): 19-24. (in Czech)

• Kašing M., Lenart J., 2020 – Cave airflow mechanism of a crevice-type cave: a case study from Czechia. International Journal of Speleology, 49(1): 55-67.

• Lenart J., Kašing M., Tábořík P., Piotrowska N., Pawlyta J., 2018 – The Cyrilka Cave – the longest crevice-type cave in Czechia: structural controls, genesis and age. International Journal of Speleology, 47(3): 379-392.

• Wagner J. (2019): Netopýři a jeskyně Moravskoslezských Beskyd, Beskydy-zpravodaj chráněné krajinné oblasti  2/2019 s.4-5

• Jan Lenart1*, Martin Kašing2, Petr Tábořík3,4, Natalia Piotrowska5, and Jacek Pawlyta5 (2018) The Cyrilka Cave—the longest crevice-type cave in Czechia:
structural controls, genesis, and age. International Journal of Speleology 47 (3), s. 379-392
• Wagner, J. (2014): Jedno malé pozorování, aneb proč naši netopýři neumírají na WNS (možná). Speleo 64, s. 63-65.

• Wagner, J. (2014): Jak se vyvíjel “český Petzl” (pro ty, co to nezažili, i pro ty, co možná už zapomněli). Speleo 64, s. 63-65.

• Lenart, J., Pánek, T., Dušek, R. (2014): Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the Flysch Belt of the Western Carpathians (Czech republic). Geomorphology 204, s. 459-476.

• Lenart, J., Pánek, T. (2013): Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland and Slovakia. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 48/2, s. 35-50.

• Lenart, J., Wagner, J., Škarpich, V. (2013): Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 1997 a 2012. Speleofórum, 32, s. 34-37.

• Lenart, J. (2013): Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, s. 313-315.

• Lenart, J. (2012): Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). Slovenský kras, 50, s. 211-218.

• Wagner, J. (2012): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd Sborník odborných referátů z mezinárodního semináře 18.-21.října 2011 Kohútka Nový Hrozenkov , s. 64-65.

• Baroň, I., Bečkovský, D., Míča, L. (2012): Application of infrared thermography for mapping open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs. Landslides.

• Lenart, J. (2012): Rozsedlinové jeskyně ve flyši Karpat. Geografické rozhledy, 22, 1, s. 28-29.

• Wagner, J., Lenart, J. V jeskyni Cyrilce překonána délka půl kilometru. Speleofórum. 2012, roč. 31, s. 53-57.

• Wagner, J. Troms 2011. Speleofórum. 2012, roč. 31, s. 66-71.

• Klimeš, J., Rowberry, M.D., Blahůt, J., Briestenský, M., Hartwich, F., Košťák, B., Rybář, J., Stemberk, J., Štěpančíková, P. (2012): The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical–mechanical crack gauge. Landslides 9: 407–415.

• Lenart, J. Poznámky k výskytu některých bezobratlých v rozsedlinových jeskyních flyše Vnějších Západních Karpat. Acta Musei Beskidensis. 2011, 3, s. 49-54.

• Lenart, J., 2011. Příspěvek k poznání mikroklimatu Ledové jeskyně na Lukšinci v Moravskoslezských Beskydech. Speleofórum 30: 39 – 42.

• Pánek, T., Šilhán, K., Tábořík, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašíčková, L., Pazdur, A. (2011): Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). Geomorphology 130, pp. 352-364.

• Pánek, T., Margielewski, W., Tábořík, P., Urban, J., Hradecký, J., Szura, C. (2010): Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical
resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology 123, pp. 165-180.

• Lenart, J. Jeskyně v Ondrášově skále: kombinace krasu a pseudokrasu?. Speleo. 2010, sv. 56, s. 8-10.

• Wagner, J. Nově objevené jeskyně na Záryjích. Speleo 54, 2010: 27-30.

• Wagner, J. Historie záchrany jednoho podzemí. Speleo 54, 2010: 22-26.

• Dobeš, P. Nabíječ – zásah z vesmíru. Speleo 54, 2010: 50-56.

• Dobeš, P. Slaňování pomocí mailonu. Speleo 53, 2009: 38-40.

• Hromas, J. (ed.) et al. (2009): Jeskyně. In: Mackovčin, P., Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Praha, 608 p.

• Wagner, J. (2009): Netopýři ve starých důlních dílech v údolí Odry. Poodří 2/2009. Ostrava.

• Pánek, T., Tábořík, P., Hradecký, J. (2007): Gravitační rozpad hřbetu Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2006. Brno, pp. 124-129.

• Hradecký, J., Pánek, T., Duras, R. (2005): Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004. Brno, pp. 106-110.

• Baroň, I. (2004): Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003. Brno, pp. 82-87.

• Margielewski, W., Urban, J. (2003): Crevice-type caves as initial forms of rock landslide development in the Flysch Carpathians. Geomorphology 54, pp. 325–338.

• Wagner, J. (2003): Objevy nových pseudokrasových jeskyní v Moravskoslezských Beskydech. Speleofórum 2003, p. 37.

• Wagner, J. (2003): Expedice Čatyr Dag 2002. Speleofórum 2003, s. 55-57.

• Baroň, I., Křenková, J.: Kuželový kras v okolí Vang-Viengu (sz. Laos) a Phang-Nga a Krabi (jz. Thajsko). Speleofórum 2003, s. 66-67.

• Baroň, I., Cílek, V., Melichar, R. (2003): Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002. Brno, pp. 84-87.

• Cílek, V., Baroň, I., Langrová, A. (2003): Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, Brno, pp. 22-24.

• Baroň, I. Lokalizace podzemních dutin ve vybraných svahových deformacích na základě sledování “mastných fleků” a ventarol. Speleofórum. 2002, s. 64-66.

• Panoš, V. (2001): Karsologická a speleologická terminologie. Knižné centrum, Žilina. 352 p.

• Baroň, I., Řehák, Z.: Netopýři Hranické propasti. Speleofórum 2001, s. 44.

• Wagner, J.: Expedice Čatyr Dag 2000. Speleofórum 2001, s. 57.

• Baroň, I., Dobeš, P. (2000): Výsledky speleologických výzkumů na Kopcích u Lidečka. Speleofórum 2000, pp. 5-11.

• Baroň, I. Vývojové vztahy mezi pseudokrasovými jeskyněmi na Kopcích u Lidečka. Speleo 32, 2000: 32-35.

• Pánek, T. Zpráva o předběžném výzkumu pseudokrasu české části Slezských Beskyd. Speleo 30, 2000: 30-32.

• Wagner, J. Na Krym po devíti letech. Speleo 28, 1999: 8-10.

• Cílek, V. O podzemí na Radhošti. Speleo 19, 1995: 35.

• Wagner, J. Historické podzemí – to jsou i zimní úkryty netopýří fauny. Speleo 17, 1994: 65-67.

• Wagner J. a kol. (1990) Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí. Česká speleologická společnost, Praha

• Wagner J. (1989): Sledování dynamiky mikroklimatu v pseudokrasových jeskyních Moravskoslezských Beskyd. Knihovna ČSS 10 : 37-43, Česká speleologická společnost Praha

• Wagner, J. (1986): Nové objevy jeskyní v Moravskoslezských Beskydech. Československý kras 37, pp. 87-93.

• Wagner J., (1984): Vývoj a morfologie pseudokrasových forem vnějšího flyšového pásma Západních Karpat. Československý kras: 75-81,Praha

• Wagner J. (1982): Pseudokeasiwe jaskinie w Fliszowych piaskowcach Beskidu Moravsko-Slaskiego. Inwentarz jasmín Beskidzkich IV : 17-32, Bielsko Biala

• Kučera B.- Hromas L. – Skřivánek F. (1981): Jeskyně a propasti v Československu. Academia, Praha, 252str.

• Wagner J.(1981): Entwicklungg und Typologie von Pseudokarst Untergrundformen der aussenflyschreisse den West Karpathen. Proceedings of the 8th International Congress of Speleology 2: 636-637, Georgia

• Vítek, J. (1981): Morfogenetická typizace pseudokrasu v Československu. Sborník Československé geografické společnosti 3, pp. 153-165.

• Pavlica J. ( 1980): Pseudokrasové jevy ve flyšových horninách Vnějších Karpat. Československý kras, 31 (1979) : 75-83 , Praha

• Vítek J. (1980): Typy pseudokrasových jeskyní v ČSR. Československý kras 30: 17-28, Academia,Praha

• Wagner J. (1980): Objevy v pseudokrasové jeskyni na Pustevnách . Československý kras, 30 (1978) : 128-130, Praha

• Pavlica J. (1972) : Jeskyně v godulských pískovcích na Kněhyni v Moravskoslezských Beskydách. Československý kras ,11 (1970): 110-112, Praha

• Foldyna J., Pavlica J. (1968): Pseudokras masívu Lysé hory a Kněhyně. Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě, řada hornicko-geologická, 14 (2) : 69-82, Ostrava

• Foldyna J. (1968): Pseudokras v goduslkých vrstvách dílčího příkrovu godulského ( Moravskoslezské Beskydy ). Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě, řada hornicko-geologická, 14 (2) : 83-105. Ostrava

• Četyna B.(1966): Radhošť. Kulturně historický přehled. Ostrava, s. 23-30.

• Novosad, S. (1966): Porušení svahů v godulských vrstvách Moravskoslezských Beskyd. Sborník geologických věd, HIG 5. Praha. pp. 71-86.

• Demek J. a kol (1965): Geomorfologie českých zemí. NČSAV Praha, 335 str.

• Demek J. (1963): Jeskyně ve flyšových pískovcích Moravskoslezských Karpat. Československý kras 15 : 127-130 NČSAV, Praha

• Kunský, J. (1957): Typy pseudokrasových tvaů v Československu. Československý kras 10, pp. 108-125.

• Skutil, J. (1957): Radhošťské ďůry a přání s nimi spojené. Zprávy krajského muzea v Gottwaldově 3, pp 2-3.

• Novosad S. (1956) Fosilní rozeklání hřbetu Lukšinec u Lysé hory. Časopis pro mineralogii a geologii, 1/2 : 126-131. Praha

• Tučník D. (1953): Radhošťské jeskyně. ( Pukliny na Poustevnách na hoře Radhošti). Československý kras, 6:185-186 Brno

• Horečka F. (1931): Ďůry na Radhošti a Poustevnách. Vlastivěda Frenštátska, díl 1. Kniha o památném Radhošti, s. 108-110