Členové ORCUSu, kteří už nejsou mezi námi

Čestmír Kupka

history (5)

Česťa nebyl velikým jeskyňářem, ale pokladníkem a hospodářem ORCUSu, který nejdříve fungoval při Socialistickém svazu mládeže, byl perfektním. Členem ORCUSu byl téměř od jeho založení od roku 1972 a jeho slabší srdce mu nedovolovalo větší sportovní výkony. Přesto byl s námi na první expedici na Krymu i na první expedici v Alpách. Byl skvělým kamarádem

 

 

Vladimír Matoušek

history (1)
Vláďa, zvaný také Faldík (protože u něj doma okolo Třebíče říkali gumákům faldůvky) přišel do ORCUSu v roce 1982 a byl hodně aktivním a pracovitým člověkem. Nikdy nepokazil žádnou legraci, nebál se žádné práce v jeskyních či na brigádě . Do roku 1994 byl naším hospodářem a pokladníkem.

history (4)

 

 

Petr Téma

history (6)
Petr Téma, zvaný také Vetešník (proto že přišel na nádraží při své první jeskyňářské akci v terénu ověšený vším možným ). Do ORCUSu vstoupil v roce 1974, ještě jako žák Základní školy. Podílel se na nejednom objevu nových jeskyní v Beskydách, účastnil se nejedné mezinárodní speleologické expedice, patřil mezi první chiropterology v ORCUSu a byl vždy dobrým duchem na desítkách akcí v jeskyních i historickém podzemí. Svou aktivní činnost v ORCUSu ukončil hlavně ze zdravotních důvodů v roce 1986. Patřil k těm jeskyňářům, od kterých by se bez zaváhání nechal kdokoliv jistit.

history (3)