Drápalovy ďůry

Jeskyně „Drápalovy ďůry“

J.Wagner
Jeskyně se nachází na severozápadním okraji skalního města, severně od vrcholu Hradisko. Byla vytvořena na příčné puklině ve skalním pískovcovém bloku. Původní puklina, která je na povrchu široká 10 až 40 cm byla ve spodní partii postupně rozšiřována a prohlubována sufózními procesy a jeskyně dosahuje místy šíře 1 metru. Kapkovitý a hruškovitý profil jeskyně v nejníže položených částech přechází v zúžený trojúhelníkový tvar. Dno vyplňuje dosud nevyklizený pískový sediment s nánosem listí z povrchu. V místě křížení puklin vznikly větší zející podzemní prostory.
Jeskyně má tři vertikální vstupy o hloubce 4 až 5 metru a ve spodní části spodní vstup o těžko průlezném profilu. Celková délka jeskyně je asi 30 m.

pulčin15

pulčin15a

pulčin15d