Hliněná (Nad Pěti kostely)

Jeskyně Hliněná

Vstup se nachází na dně terénní prohlubně – deprese, plnící funkci pseudokrasového závrtu na západním svahu vrcholu Hradisko nad skalisky „ Pět kostelů“, v nadmořské výšce 610 m n.m.
Vstup tvoří úzký otvor mezi zaklesnutými skalními bloky.

hlinena_cave