Jeskyně “3P” – Malá Ondrášova jeskyně

Jeskyně „3P“ – neboli Malá Ondrášova jeskyně

První průzkum a mapování této jeskyně byly provedeny  1.6.1980 (Wagner jo., Sýkora Pa., ) Jeskyně měla původně  dva vstupy, větší o profilu 40×50 cm. Byla nazvána  Malá Ondrášova jeskyně.

V říjnu roku 2002 byly prováděny kontrolní explorace severního svahu hřebene Lukšince a byla lokalizována neznámá vertikální jeskynní lokalita, ležící asi 50 JV nad Ledovou jeskyní. Trychtýřovitý vertikální vstup o průměru 3-4 metry nepřipomínal žádný ze vstupů do dosud známých jeskyní. Bylo provedeno nové mapování jeskyně nazvané „3P“. Popis jeskyně „3P“ neodpovídal dříve zde objevené jeskyni Malá Ondrášova a byla proto považována za novou jeskyni. Když ale nebyl nalezen původně popisovaný vstup do jeskyně Malá Ondrášova a po zaměření GPS vstupu do jeskyně „3P“, bylo  zjištěno, že se jedná o jednu lokalitu. Během doby od objevu jeskyně Malá Ondrášova ( 22 let) došlo zřejmě vlivem silných dešťových srážek k rozvolnění skalních bloků a suti tvořící stropy Malé Ondrášovy jeskyně a k následnému provalení stropu a tak vytvoření velkého trychtýřovitého vstupu do podzemí. Ten pak byl lokalizován v roce 2002. Kontroly v této lokalitě probíhaly výjimečně. Poslední známa kontrola byla v roce 2003

Rok 2002

 

 

Rok 2003

 

3P (2)

 

3P (1)

Další revize stavu jeskyní na Lukšinci proběhla v říjnu 2020. Současný stav jeskyně Malá Ondrášova („3P“) je takový, že opět došlo k sesuvu  skalních bloků a sutí nad vstupem do jeskyně a jeskyně je z velké části zavalena. Do podzemí vedou dva malé vstupy. Současná podzemní prostora má rozměry asi 2 x 1,2 metru a výšce 1,5 m (viz foto).

Vstup do jeskyně Malá Ondrášova (“3P”) r. 2020

 

Podzemí jeskyně Malá Ondrášova r. 2020