Jeskyně “3P” – Bezejmenná

Jeskyně „3P“ – neboli Bezejmenná

V říjnu roku 2002 byly prováděny kontrolní explorace severního svahu hřebene Lukšince a byla lokalizována neznámá vertikální jeskynní lokalita, ležící asi 50 JV nad Ledovou jeskyní. Trychtýřovitý vertikální vstup o průměru 3-4 metry nepřipomínal žádný ze vstupů do dosud známých jeskyní. Bylo provedeno nové mapování jeskyně nazvané „3P“ a v roce 2020 nazývaná také jako Bezejmenná jeskyně.  Kontroly v této lokalitě probíhaly výjimečně.

Rok 2002

 

 

Rok 2003

 

3P (2)

 

3P (1)

Další revize stavu jeskyní na Lukšinci proběhla v říjnu 2020 a 2023. Současný stav jeskyně 3P (Bezejmenná) je bez větších změn.

Stav v jeskyni 2023