Jeskyně Brepta II

Objev jeskyně „Brepta II“.
Honza, Pepa a Arnošt původně vyrazili na Kněhyni s cílem pokusit se prokopat zával v jeskyni Žánova díra, který zatarasil průlez do spodních pater. Po hodině kopání, to ale vzdali. Zával je větší než se zdálo.

A tak začali z explorací terénů okolo jeskyně. Tady jsme už hledali mnohokráte- ale, co když jsme něco přehlédli. A také ano. Na jižním okraji skalní rozsedliny asi 30 metrů východně od Kyklopa Pepa odhazuje několik šutrů a malá puklina mezi bloky pískovce se stává průleznou. Honza se spouští do podzemí jako první. Sestupuje do vertikální pukliny a brzy mizí z dohledu někde v hloubce. Jeskyně „Brepta II“ je na světě. Končí v hloubce 5 metrů – žádný světový objev, ale nová vertikální rozsedlinová jeskyně je novým objevem na Kněhyni.

Kněhyně brepta

Vstup do jeskyně Brepta II

 

Vlastně ještě jeden objev . Honza vzal sebou synovce Kubu a ten moc chtěl také objevit svou jeskyni. A tak zkoušel vlézt do každé pukliny..až jsme jednu, do které se vešel celý prohlásili za „Kubovu puklinu“. Třeba se v ní někdy prokope do jeskyně.