Na Kněhyni – Jeskyně č.9

Jeskyně č.9 (nazývaná také “Rubaňová”)

Vertikální vstup do této jeskyně se nachází v severním závěru výrazné terénní rýhy, vytvořené na příčném zlomu, směru 330° – 150°. Jeskyně leží 222 metrů ve směru 88° od vrcholové kóty hory Kněhyně. Jedná se o rozsedlinovou jeskyni převážně vertikálního průběhu o celkové hloubce 13 metrů. Dna puklin jsou vyplněna většinou drobným ostrohranným štěrkem a hlínami, transportovanými do jeskyně stékající vodou ze svahů terénní rýhy. V okolí jeskyně se nachází několik pseudozávrtů, kterými proniká srážková voda z okolních svahu do dosud neznámých podzemních prostor.

Jeskyně č.9 web

Jeskyně byla objevena v roce 1982 po několika denních otvírkových a prolongačních pracích, na dně malého “pseudozávrtu”, uzavřeného hliněnými sedimenty, který se nacházel na severním konci hluboké příkopy.

Rubáňová

Otvírkové práce v r. 1982