Jeskyně Liščí

Jeskyně se nachází v dolní části lokality Kopce, asi 30 metrů pod spodní lesní cestou. Vznikla gravitačním rozsedáním uvnitř nejníže položené terénní kry. Půl metru široký vertikální vstup ústí do mírně klesající rozsedlinové chodby, kterou po dvou metrech člení zřícený skalní blok na horní a dolní patro. V závěru této chodby se obě patra spojují dva metry hlubokou vertikálou a jeskyně pokračuje jižně tři metry dlouhou úzkou rozsedlinou, zakončenou neprůlezným zúžením. Celková délka jeskyně je 8 metrů.

Liščí díra up