Jeskyně Ve Žlebu

Vertikální vstup do této rozsedlinové lokality se nachází v závěru největší zející povrchové rozsedliny, nazývané „Žleb“. Vstupní část je hluboká 1,2 metrů a ústí ve stropě jeskynní komory o délce 3,7 metrů a šířce 0,5 metrů a výšce 1,5 metru. V závěru komory jeskyně pokračuje dva metry dlouhou, zužující se rozsedlinou. Celková délka jeskyně je 8 metru.

Ve Žlebuup