Krápníková (Krápnikový sen)

Jeskyně Krápníková je suťového původu. Jediný vchod do jeskyně se nachází v největším suťovém poli na lokalitě, asi 20 m nad spodní cestou. Vchod ústí do úzkého vstupního prostoru, který je zakončen slepě. Pod otvorem vchodu vpravo pokračuje jeskyně úzkými průlezy a malou propástkou do nižší úrovně, která je tvořena jedinou, 4 m dlouhou a poměrně nízkou komorou. Mírně se svažujícím průlezem v její levé straně lze proniknout do rozměrově nejrozsáhlejších nejspodnějších partií. V mapě jsou v půdorysu zakresleny nejtenčí čarou. Jeskyně má tři výškové úrovně a její prostory jsou ve srovnání s ostatními jeskyněmi na lokalitě relativně nízké a široké. V sedimentech dna převládá směs splaveného jílu s pískem a ostrohranná suť. Název jeskyně je odvozen od třícentimetrového stalaktitu a drobných keříčkovitých sintrů, vysrážených místy na spodní straně kamenů.

Délka: 33 m                                          Denivelace: 10 m

Krápniková up