Kyklop

Jeskyně Kyklop

Lokalizace, geografické a topografické charakteristiky :

Pseudokrasová jeskyně leží na JV svahu hřebenu Kněhyně v Moravskoslezských Beskydách, na dně nehluboké terénní propadliny, asi 100 m pod vrcholem Kněhyně. Vstup je ve starém, řídkém smrkovém lese. Celková délka chodeb je asi 40 metrů a hloubka asi 8 metrů.Jeskyně byla objevena otvírkovými pracemi členy  ZO ČSS ORCUS Bohumín v roce 1981.

Vstup tvoří puklina mezi zaklíněnými pískovcovými bloky o rozměrech 40 x 60 cm, která vertikálně klesá do níže položených, různě se křížících puklinových chodeb.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vstup do j.Kyklop

Sledování netopýrů je prováděno nepravidelně od roku : 2001 členy ZO ČSS Orcus

Popis jeskyně:

Vstup do této převážně vertikální rozsedlinové jeskyně byl otevřen v roce 1981 na výrazné, více jak 100 metrů dlouhé tektonické poruše 245°- 65°, táhnoucí se podélně na JZ svahu hřebenu Kněhyně, asi 100 metrů od vrcholové kóty. Úzký vertikální vstup pod převislou pískovcovou lavicí leží 80 metrů ve směru 131° od vrcholu Kněhyně ústí do Jižní komory o rozměrech 4×2 metry, kde se jeskyně větví na dvě části. „Jižní větev“ stupňovitě klesá úzkými průlezy a kolmými skalními stupni do hloubky asi 15 metrů do rozsedlinové prostory 8×1 metr. „Severní větev“ začíná pod 4 metry hlubokým kolmým skalním stupněm. Dno jeskyně je vyplněno pískovcovými balvany a ostrohrannou pískovcovou sutí. Rozsedlinové chodby sledují dva hlavní směry 90° – 270° a v severní části 45° – 225°.

kyklop (3)

kyklop (1)