Pod Úplazem

Jeskyni „Pod Úplazem“, místní lidé ji znají pod názvem „Zbujnicze dziury“

Byla lokalizována topograficky zpracována v roce 2008

Pod uplazem (3)

Jeskyně Pod Úplazem se nachází asi 200 m JV od vrcholu Úplaz v Moravsko-slezských Beskydách, na území CHKO Beskydy a JV cípu NPR Mionší. Jedná se o typicky rozsedlinovou jeskyni, vytvořenou na příčné, gravitačními procesy rozšířené puklině na mírně ukloněném svahu. Celkové délka stupňovitě klesající rozsedlinové chodby je 9 m a max. výška je 6 m.

Pod uplazem (1)

 

Pod uplazem (4)

 

Pod uplazem (2)