Thomas

Pseudokrasová jeskyně Thomas leží na JV svahu hřebenu Lysé Hory
Vstup tvoří otvory mezi zaklíněnými pískovcovými bloky o rozměrech 50 x 30cm, která vertikálně klesá do hloubky 3 m a vede úzkým průlezem, do ukloněné nízké prostory pod šikmým skalním blokem, kde končí zúžením mezi skalními bloky, jejíž dno je vyplněno sutí
Celková dálka jeskyně : 10m, hloubka 3 m
Jeskyně byla objevena a otevřena v červenec 2011

thomas