Vasco

Jeskyně Vasco

Lokalizace, geografické a topografické charakteristiky:
Pseudokrasová jeskyně Vasco se nachází na JV svahu hřebenu Čertův mlýn v Moravskoslezských Beskydách. Vstup leží ve vysokém smíšeném lese v terénní prohlubni v nadmořské výšce 1118 m.n.m, na východním konci série terénních depresí.
Vertikální rozsedlinová jeskyně byla vytvořena svahovými procesy ve flyšových goduslkých pískovcích. Má dva vstupy. Jižní tvoří úzká puklinovitá propástka (vstupní profil 0,5×0,4m) , která ústí ve vstupním dómě o rozměrech 6x 0,4 m a výšce 3 m .Pak jeskyně stupňovitě klesá až do hloubky 11 m. Severní vstup vede do komory 3,5 x 2 m. Celková délka je 30,5 m. Nadm. výška vstupu: 1143 m.n.m.

Jeskyně byla objevena v roce 1986 a sledování netopýrů je prováděno od roku 2001 členy ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín

Jižní tvoří klesající, klínovitě se rozšiřující prostora (o profilu 0,5×0,4m), která ústí do „Vstupního domu“ o rozměrech 6×0,4 metru a výšce 3 metry. Flyšové pískovcové vrstvy jsou zde různých mocností (0,2 až 2 metry) a jsou poměrně husté, s častým střídáním kluzných slabě vápnitých tenkých vrstev jílovců. Strop jeskyně je tvořen ujetými pískovcovými lavicemi a bloky, které překryly svahovými procesy vzniklé otevřené rozsedliny. Ze „Vstupního domu“ pokračuje jeskyně dvěma směry, převážně ve směru hlavní tektonické poruchy (6o-240o), na které byla celá jeskyně vytvořena. V jižním závěru jeskyně stupňovitě klesá do hloubky 11 metrů. Severní část jeskyně uzavírá komora (3,2 x 2m), do níž ústí druhý vertikální, úzký vstup (V-2).