Velryba (Pod Kazatelnou)

Jeskyně Pod Kazatelnou I (syn. Velryba, Hladomorna)

J.Wagner
Je největší jeskyní v oblasti vrcholu Hradiska. Vstup, který je tvořen kolmým skalním stupněm -3 m, se nachází 180 metrů severně od vrcholu, nad hranou skalní stěny, vysoké 18 metrů. Vstupní rozsedlina je vytvořena ve směru západ-východ a z počátku zející prostora je překlenuta nakupenými skalními bloky, které tvoří strop jeskyně. V dalším pokračování vstupní rozsedliny dlouhé asi 8 metrů, je strop tvořen přesunutými pískovcovými lavicemi a zaklíněnými skalními bloky. Na konci prostory jeskyně přechází v systém úzkých rozsedlinových chodeb, které jsou vytvořeny paralelně se směrem skalní stěny a pokračují v severním směru. Asi po 8 metrech je chodba přehrazena asi 5 metrů vysokým skalním stupněm, za kterým několik dalších skalních stupňů končí velni těsnou „plazivkou“, která vede do největší prostory jeskyně (7×2,5 metrů), která má klesající charakter. V severním závěru této prostory se nachází úzký průlez, do velmi úzké puklinové chodby o šířce okolo 0,5 m a výšce 4 až 5 metrů. Po deseti metrech tato puklina naráží kolmo na rozsedlinu vedoucí východním směrem, která po 12 metrech končí neprůleznými puklinami. Celková délka jeskyně je 50 metrů a denivelace 10 metrů.
Ve středních částech jeskyně jsou drobné sekundární tvary, které představují vysrážené formy pisolitického sintru.

pulčina+1

Vstup do jeskyně Pod Kazatelnou I (Velryba)

pulčin11