Víťa

Pseudokrasová jeskyně leží na JV svahu hřebenu Lysé Hory

Vstup tvoří otvory mezi zaklíněnými pískovcovými bloky o rozměrech 50 x 40cm, která vertikálně klesá do hloubky 4 m a vede úzkým průlezem, který byl uměle rozšířen do ukloněné nízké prostory pod šikmým skalním blokem pod kterým se prostory rozebíhají v různých směrech

Celková dálka jeskyně : 18 m, hloubka 6 m

Jeskyně byla objevena a otevřena v září 2011

Nadm.výška: 914 mnm

Vita

 

vita2

 

víťa