Již mnoho let jsme nebyli na kontrole jeskyní na Gírové. Třeba se v těchto jeskyních něco změnilo, nebo se otevřel nějaký nový vstup do podzemí. Ve skalní stěně mrazového srubu jsou dnes známy 4 jeskyně a jedna v SZ svahu hřebene Gírová.

Podle množství příčných tektonických poruch a puklin protínajících odkrytou a narušenou skalní stěnu, je však možno předpokládat, že v hrubolavicovém pískovcovém masívu byla vytvořena řada dalších dosud neznámých rozsedlinových jeskyní. Honza, Pepa, Monika, Roman I a Roman II prolézají skalní rozsedliny, balvanová pole, ale nic nového nenacházíme.

 

Prolézáme proto i jeskyně, jestli třeba zde ještě jsou netopýři. Největší je jeskyně Na Gírové I. Jenže úzkým průlezem do spodních pater dostanou jen ti hodně štíhlí. Roma a Pepa nemají šanci.

Vstupní část jeskyně Na Gírové I

Roman prolézá jeskyni Na Gírové II a zjišťujeme, že mapka jeskyně neodpovídá realitě. Budeme ji muset přemapovat. Roman s Monikou zkoušejí se střídavými úspěchy vylézt některé stěny skalního srubu. Kdysi hodně dávno tu měl Pepa nějaké prvovýstupy.

Horní vstup jeskyně Na Gírové II

Přecházíme asi půl kilometru po prudkém svahu hřebene Gírové k jeskyni Na Gírové IV. Kdysi v roce 1986, když jsme jeskyně na Gírové mapovali, měla jeskyně délku pouze 6 metrů. Podle informací v roce 2008 byl vstup do jeskyně zavalen (ve vstupu byly veliké balvany) a v červnu 2010 byl znova otevřen a jeskyně byla prolongována skupinou osob (speleo skupina ASSŠ) a jeskyně dále prolongována na délku 21 metrů. Opravdu prokopali malý průlez a pronikli do skoro 10 metrů vysoké rozsedlinové komory. Tak že jeskyni budeme muset také přemapovat.

Nově objevené partie jeskyně Na Gírové VI

 

Okolí vstupu jeskyně Na Gírové IV

 

A týden na to na Gírovou vyrazili Pepa s Arnoštem, z cílem přemapovat jeskyni Na Gírové II a Na Gírové IV. Nejen stihli jeskyně zmapovat, ale v jeskyni Na Gírové IV v nově objevených partiích objevit, že pískovcové bloky  nad dnem jeskyně mají spodní stěny pokryty drobnými pisolitickými formami, o velikosti několika milimetrů až jednoho centimetrů.

 

J.W.