Když jsme na podzim 2018 objevili zajímavé skalní formy pod vrcholem Velkého Stožku  a zajímavý „pseudozávrt“ do kterého se málem po pás propadl Roman, řekli jsme si, že na tato místa vrátíme a pokusíme se někam prokopat. Ale ještě před touto akcí jsme vyrazili i na hřebeny mezi Podolánkami a Samčankou.

Nad Podolánky vyjeli Pepa s Romanem, aby k jeskyni Mraznica připojili nějaký nový objev. Nejdříve dokumentace malých štolek, které jsou ve skalnatém vrcholku  pozůstatkem po těžbě hrubozrnných křemitých slepenců, pro sklárny v údolí a pak procházení křížem krážem okolních hřebenů. Jediným výsledkem byla lokalizace několika zajímavých slepencových skalek. Podzemí žádné.

 

 

Týden na to, 16 září vyjíždějí pod vrchol Velkého Stožku Roman s Monikou a Pepa. Jenže… Roman s Monikou vyrazili na kopání v jeskyni hodně bohatě vybaveni. Kromě kraťasů, trička a svačiny více neměli. Vlastně ještě čelovky. A takto vystrojený začal Roman kopat v závrtu vyplněném starým tlejícím listím a hlínami. Ještě že Pepa měl montérky a rukavice. Postupně se prokopává do podzemní dutiny, a brzy se do ní celý vešel. Ale bez kýble, kopačky atd. to dále a hlouběji nepůjde. Takže tady příště. A lépe vybaveni.

Ale ještě pod Velkým Stožkem nekončíme. Pokračuje v průzkumu prudce klesajících  svahů, ze kterých vystupují řady skalních stěn i velkých skalních bloků. Procházíme terén okolo nadmořské výšky 800 až 900 m n.m. Bez úspěchu. Žádná další nadějná místa na objev jeskyní.

 

Přemísťujeme se jižněji k potoku Radvanov a pokračujeme v exploraci terénu  na prudkých jižních svazích Velkého Stožku. Objevujeme několik výrazných hlubokých terénních skalních sesuvů a propadů, které vyplňují skalní bloky a balvany. V nejníže položeném terénním propadu Roman objevuje malý otvor pod obřím skalním blokem a Monika tam lehce proniká. Ale „ Malá jeskyňka“ měla pouze 3 metry.