V posledních létech se nám nedaří objevit v Beskydách něco nového. Tedy nové jeskyně nebo pokračování těch starých. Ale Leny a Pepa to nevzdávají. Leny v Cyrilce a  Pepa to zkouší na svazích Kněhyně. Nejdříve se do Cyrilky 8 května vypravili Leny s Martinem.  Začali  v Zadní části jeskyně v místě č.1, kde po uvolnění velkého kamene se Martin spustil dolů mezi bloky a dlouho ho nebylo. Po vylezení zahlásil, že se dole nachází 5 m hluboká propast a je třeba jít na rozpor. Propast ještě pokračuje a bude třeba tohle místo ještě prohlédnout. Mezitím Leny vyklízel suť z pukliny vedle ústí propasti. Chodba nesměřuje perspektivním směrem, ale po uvolnění ještě asi dvou kamenů půjde proniknout zase o několik metrů dále.

Pak se přemístili k místu 2, které bylo vytipováno v zimě, kdy z pukliny vane vzduch – zřejmě z níže položených neznámých prostor jeskyně. Jde o velmi úzkou puklinu, která se ale dá postupně rozšiřovat, s čímž jsme dnes postupně začali. Pokud se podaří uvolnit hned úvodní balvan, půjde postoupit cca do poloviny pukliny.

Cyrilka 22 května 2022

Objevitelských prací se v Cyrilce účastnili: J.Lenart- Leny, Martin Kašing, Kuba Zeman a dva členové ZO Suchý žleb Filip a Jirka. V jeskyni se  rozdělujeme. Filip s Jirkou mají za úkol uvolňovat velký kámen na konci Zadní části pomocí sekáčů a kladiv. Martin, Leny a Kuba se z Vrstevního dómu plazí k nově objevené propasti, kde při minulé akci Martin sestoupil asi do hloubky 5 m. Martin tedy sestupuje znovu s cílem propast vyčistit pro mapování. Kuba s Lenym vytahují pomocí lan velké kameny z další sedimenty zasypané chodby, kam se později podařilo proniknout o několik metrů dále a chodba pokračuje.

Leny pak sestupuje do propasti za Martinem a začíná mapování. Pro lepší přístup jsme do propasti instalovali lano. Propast stupňovitě klesá až do hloubky 6 m, kde se větví na několik horizontálních chodeb, které dál už nikam nepokračují. Při slézání je nutné obcházet z pseudokrasu známou věc – Damoklův meč – tedy kývající se balvan ve tvaru gilotiny. Známe jich už z Beskyd více.

Za chvíli se vrací Filip s Jirkou, že balvan je uvolněn a berou si další lano. Vytáhnout se jej ale nakonec nepodařilo.

Mezitím Leny s Kubou explorují další slibnou chodbu a pak se všichni přesouváme k Bobkově spáře, kde odkrýváme další dosud nezmapovanou puklinu. Zdá se, že Cyrilka zdaleka nevydala všechna svá tajemství. Při cestě zpět Martin kolegy z Krasu zavádí do dobře známé exkurzní plazivky s jezírkem. Po 4,5 h vylézáme na povrch. Celková hloubka nově zmapované propasti je 6 m a délka horizontál je 9 m. Cyrilka nyní měří celkem 561 m. Zapsal Leny.

A co na Kněhyni?

V zimě nás V. Tomášek zoolog z CHKO Beskydy zavedl na zajímavé místo na svazích Kněhyně, severně od Suchého potoka. Zjistili jsme, že na svahu pokrytém balvanovým polem, ( spíše mohutnými pískovcovými bloky…) je vidět neznámé vstupy do podzemí. Nebude to nic velikého, ale za průzkum to stojí za to. A tak tam Pepa 28 května vyrazil.

Spodní část balvanového pole

Jedno balvanové pole je pod lesní cestou. Tam se nepodařilo objevit nic. Ale v téměř 300 metrů táhnoucím se polem  pískovcových bloků a balvanů, to je jiné. Prví objev, nazvaný “Jeskyňka Puklina”, se podařil u stěny skalky vysoké 4 metry, úzká puklina je hluboká asi 3 metry. ale vstup do ní  ji široký pouze 20 cm a je ho třeba rozšířit..

Skalní blok nad Jeskyňkou Puklina

 

Zatím neprůlezný vstup do Jeskyňky Puklina

Další tři jeskyňky se podařilo objevit pod skalními bloky  hned nad lesní cestou. Jedná se o 2 suťové jeskyně,  jednu puklivou, z nichž nejdelší (4 metry) je průlezná. Spíše tedy proplazitelná. Byly pojmenovány Jeskyňka pod balvanem č.1, č.2, č.3. Zapsal Pepa.

Obří skalní bloky na svazích Kněhyně

 

 

Horní vstup do Jeskyňky pod balvanem 3

 

Balvanové pole pod lesní cestou

J.W.