Exkurzně do pseudokrasových jeskyní Klokoček vyrazili Leny a Krista a stihli navštívit 6 velkých jeskyní a asi 10 malých.

V mnoha jeskyních jsou k vidění význačné geologické fenomény jako fosílie, jílové krápníky, tektonická zrcadla, zvláštní formy vzniku jeskyně apod. Dvě velké jeskyně dosahují 200 a 100 m a byly objeveny teprve v loňském roce a jsou čerstvě zmapovány. Nový objev nad Turnovem patří mezi rozsedlinové propasti a je nutné pro přístup do nejhlubší vertikály použít lano.