V Beskydách je ještě mnoho hřebenů a svahů, které jsme dosud speleologicky neprozkoumali. Jedním z nich je Velká a Malá Stolová.

A proto jsme tam ke konci roku vyrazili. Pepa, Roma a Monika.Velká Stolová (1046 m n.m.)  jsme svahy probrouzdali křížem krážem, ale nějaké příznaky o podzemních dutinách či svahových procesech ani památka

Malá Stolová (1009 m n.m.)   Začali jsme na vrcholku a postupně křižovali severní a východní svahy. Hodně prudké svahy hřebenu jsou pokryté balvanitými poli a severním směrem se také táhne skalní hřebínek, vysoký místy až 5 metrů. Obdobných skalních hřebínků je zde několik.Právě rozpadem skalního hřbetu vznikly rozsáhlá balvanovitá pole. Podzemní dutiny ani příznaky o jejich existenci však zde žádné nejsou.  Hřeben jsme prošli až k nejsevernějšímu skalnímu  výběžku, kde v minulosti stávalo hradiště Čeladná. Bez speleologických objevů.

Explorované terény vyznačeny modře