Vstup se nachází ve skalní stěně mrazového srubu táhnoucím se severně od vrcholu hradisko, asi 150 metrů SZ od vrcholu. Ve stejném skalním srubu jako jeskyně Velryba. Vstupní otvor ( 0,4×0,6m) byl vytvořen mezi skalními bloky a ústí do klesající, asi 1,2 metrů široké rozsedlinové chodby, dlouhé 9 metrů. Za vstupním otvorem vybíhá jižně příčná puklinová chodba, dlouhá 5,7 metru. Dno jeskyně tvoří směs hlín a pískovcové drti.

Jeskyně Pod Kazatelnou

Pulčin

Vstup do jeskyně Pod Kazatelnou II