Jeskyně Raichova díra

Jeskyně „Raichova díra“ byla bohumínskými speleology otevřena v oblasti Záryjí v roce 1977 v dolní části protáhlé terénní propadliny, vytvořené na tektonické poruše 110o – 290o , na JV svahu hřebene Radhoště . Vertikální vstup, hluboký 2 m , který tvoří otvor mezi zaklíněnými pískovcovými bloky , leží 47 m východně od jeskyně „Biskupova I“.
Úzká, nízká , 4 metry dlouhá prostora mezi zaklíněnými pískovcovými lavicemi ústí do komory 3,5 x 2 m,která v JV výběžku pokračuje úzkým průlezem do další dutiny, jejíž dno je vyplněno pískovcovými balvany a sutí. Při jižní stěně prostory pokračuje jeskyně 15 metrů dlouhou ( vytvořenou ve směru 110o – 290o ), průměrně 2 metry vysokou rozsedlinovou chodbou s jedním vertikálním stupněm . Celková délka jeskyně je 41 metrů.

Raichova díra - 1

 

Reichova-díra---(1)

Vstup do Raichovy díry