Ve štolách okolo Zlatých hor nám zimují stovky netopýrů a samozřejmě vysoce převyšují vrápenci malí. Jejich zimoviště tedy známe, ale se schovávají v létě, kde mají své „porodnice“?

To jsme nevěděli. Staré důlní prostory v Jeseníkách  v létě nevyužívají. Pomohla náhoda. Informace od kamarádů chiropterologů, že  v jednom z kostelů v okolí námi sledovaných štol a dolů na hřebenu Příčná  je letní kolonie vrápenců i s mláďaty. Proto jsme se tam vypravili. Vystupujeme věžním schodištěm nad hlavní kostelní dóm a náš průvodce nám ukazuje prostory nad bočními loděmi kostela,  kde opravdu je několik stovek samic a většina z nich ještě s přisátými mláďaty. Co nejvíce překvapí, že tak pozdě v létě teprve mají mladé a některé samice jsou teprve v březí. Hodně veliký časový rozptyl. Trochu to doplňuje naše letošní pozorování na zimovištích, na kterých zůstávali netopýři hodně dlouho. Do konce května a počátku června. A to také není normální.

 

Pohled na samičky s přisátými mláďaty byl opravdu kouzelný. Jeden ze zázraků přírody. Již proto musíme podzemní lokality, kde vrápenci zimují chránit.

 

J.W.