..aneb jak Martin s Lenym zjistili, že Valašské ďůry jsou nejtěžší na světě…. Na vrcholu Kopce máme hodně větších i menších jeskyní, do kterých často nechodíme. Chybělo také přesné zaměření jejich vstupu. Proto se na kontrolu jak to v jeskyních vypadá a zaměřit jejich vstupy vypravili 8 května Leny a MartinA jak to viděl Leny:

Krásné jarní počasí bylo vystřídáno zmarem hned u nejníže položených jeskyní, kdy vstup do jeskyně Sirkárna pravděpodobně zasypali lesníci odpadem z těžby a z krátké Liščí díry nemohl Leny 15 minut vylézt, takže se na zbytek dne vysílil. No, nezačalo to dobře. Martin Kašing pak úspěšně zkontroloval suťovou Krápníkovou jeskyni a v interiéru Řezníka byly vyhotoveny fotky. Jeskyně Ve Žlebu je již dlouhou dobu zavřena na zámek, který už nikdo neotevře. Ďáblovou chodbou ve Slimrovce jsme taky neprošli a už vysílení jsme se neodvážili pokoušet ani Propast. A tak z lokality odjíždíme alespoň se zaměřením všech  12 jeskyní. Ale to nebylo vše a jedeme ještě na Křížový do Zbojnické jeskyně. To bude lehké, myslí si Leny. Ale ne. Vsetínské díry jsou kruté a úzké vertikální průlezy daly k večeru znát, že toto exkurzní lokalita pro krasové jeskyňáře nebude. Na dně jeskyně jsme vyhotovili fotky a obdivovali jsme kulovitou konkreci, která z jedné stěny vystupuje a ve druhé má svůj vtisk.

Zbojnická – dno

 

 

Jeskyně Řezník