Budapešt stojí nad velkým množstvím termálních pramenů. Je tedy více než jasné, že ve vápencových masívech musí být i množství jeskyní, jejichž vznik a vývoj musí být spojen s hydrotermálními procesy.  A jsou v nich i krystalové speleotémy?  Odpovědi přinesla naše výprava do těchto jeskyní.

Řada jeskyní se nachází na vrcholku Szemlő a v okolí je 60 jeskyní, z nichž největší jsou systém Pál-Völgyi , jeskyně Ferenc-hegyi, jeskyně Jozsefhegyi barlang. Umělý hlavní vchod do této jeskyně je  na uzavřeném pozemku. Největší dom má délku 67 metrů, šířku 20-25 metrů a výšku 5-12 metrů. Je to největší dom v jeskyních vytvořených termálními  procesy na světě. Dom se nachází 65 metrů pod povrchem. Podle analýzy se odhaduje jeho stáří na zhruba 220 000 až 230 000 let. Když termální vody jeskyni opustily v tomto domě vzniklo na dně jezero s termální vodou a při přetékání vody se vyvíjely kalcitové kůry vyplňující nyní dno domu. Vzniklé krystalky sádrovce jsou  na  stěnách a dosahují velikosti několika milimetrů až centimetrů. V některých místech visí a jsou spadlé krystaly sádrovce veliké desítky centimetrů. Největší dosahuje velikost  jeden metr.  Na dně domu v sedimetech jsou spadlé a zapíchnuté trsy krystalů selenitu (velké až jeden metr). Stěny domu pokrývají bílé hráškové speleotémy kalcitu a krystaly aragonitu.

Nejnižší úroveň jeskyně –dom s výskytem sádrovcových a aragonitových forem je vytvořen v Triasových  vápencích. Nad nimi se nachází 30-450 metrová vrstva vápenců eocenního stáří.

Jozsefh (7)

 

Jozsefh (3)

 

Jozsefh (2)

 

Jozsefh (6)

 

Jozsefh (5)

 

Jozsefh (8)

 

Jozsefh (4)