Malá Kněhyňská jeskyně

Malá Kněhyňská jeskyně
Vstup se nachází na JV svahu hřebenu Kněhyně, asi 15 metrů severo-západně nad vstupem do Kněhyňské jeskyně. Vertikální vstup přechází po prvním stupni nad zaklesnutými balvany do rozsedlinové prostory, hluboké 8 metrů, která tvoří hlavní část jeskyně. Šířka vertikální jeskyně je 0,6 až 1,2 metru. V nejníže položené části jeskyně, je neprůlezná puklina, která ústí do Kněhyňské jeskyně ( v místě Vstupního domu).
Celková hloubka jeskyně je 9,5 metru.

Malá Kněhyňská j.