Jeskyně, kterou jsme v roce 2002 lokalizovali na hřebenu Lukšinec, jsme nazvali “3P”. Neznámý, trychtýřovitý vstup tehdy připadal všem neznámý – a tak, jsme si mysleli, že zde otevřela nová jeskyně. Jenže…. jak se postupně zjistilo.

První průzkum a mapování této jeskyně byly provedeny  1.6.1980 (Wagner jo., Sýkora Pa., ) Jeskyně měla původně  dva vstupy, větší o profilu 40×50 cm. Byla nazvána  Malá Ondrášova jeskyně.

V říjnu roku 2002 byly prováděny kontrolní explorace severního svahu hřebene Lukšince a byla lokalizována neznámá vertikální jeskynní lokalita, ležící asi 50 JV nad Ledovou jeskyní. Trychtýřovitý vertikální vstup o průměru 3-4 metry nepřipomínal žádný ze vstupů do dosud známých jeskyní. Bylo provedeno nové mapování jeskyně nazvané „3P“. Popis jeskyně „3P“ neodpovídal dříve zde objevené jeskyni Malá Ondrášova a byla proto považována za novou jeskyni. Když ale nebyl nalezen původně popisovaný vstup do jeskyně Malá Ondrášova a po zaměření GPS vstupu do jeskyně „3P“, bylo  zjištěno, že se jedná o jednu lokalitu. Během doby od objevu jeskyně Malá Ondrášova ( 22 let) došlo zřejmě vlivem silných dešťových srážek k rozvolnění skalních bloků a suti tvořící stropy Malé Ondrášovy jeskyně a k následnému provalení stropu a tak vytvoření velkého trychtýřovitého vstupu do podzemí. Ten pak byl lokalizován v roce 2002.

Vstup v roce 2002

 

Stav podzemí r,2002

Další revize stavu jeskyní na Lukšinci proběhla až nyní. Roman a Pepa tam v říjnu 2020 vyrazili. Současný stav jeskyně Malá Ondrášova („3P“) je takový, že opět došlo k sesuvu  skalních bloků a sutí nad vstupem do jeskyně a jeskyně je z velké části zavalena. Do podzemí vedou dva malé vstupy. Současná podzemní prostora má rozměry asi 2 x 1,2 metru a výšce 1,5 m

Současný stav vstupu do jeskyně Malá Ondrášova (3P”)

 

Současný stav podzemí

 

V Revizi jeskyní na Lukšinci pokračovali. Nejdříve dokumentace Bezejmenné jeskyně, na kterou jsme v minulosti nějak zapomněli a pak kontrola v Ledové  (Studené jeskyni). Tam je vše při starém.

Bezejmenná jeskyně

 

Ledová (Studená jeskyně)

Následoval průzkum SZ svahů Lukšince, jestli se nám nepodaří najít jeskyně Na Lukšinci 3 a 4. Ty jsme objevili v roce 1982, ale dnes po nich pátráme marně. Tak alespoň  Roman objevil jeskyňku dlouhou 3 metry, pracovně nazvanou Romanka. Puklina široká 40 cm a vysoká metr a půl pokračování nemá.

Tak vypadal SZ svah Lukšince v roce 1980

 

 

Romanka

A nakonec do údolí Malenovického kotle, kde nad říčkou Satyna se před 30 lety uvolnil obří skalní blok a nyní doputoval až k potoku.

J.Wagner 26.10.2020