„Monte Musi 95“ 12-22. srpna 1995 Juské Alpy, hřeben Monte Musi, Itálie.Explorace a výzkum vysokohorského krasu na  hřebeni Monte Musi, objev a dokumentace 9 nových propastí. Společně s Gruppo speleologico San Giusto a Speleoklub PTTK Bielsko Biala

Účastníci: Josef Wagner, Arnošt Macura,Michal stýblo,P.Piechowicz

Gruppo speleologico San Giusto       12 členů ( vedoucí Bruno Vivian)

Speleoklub PTTK Bielsko Biala – Polsko          5 členů ( vedoucí Lubek Zawierucha)

Expedice navazovala na výsledky společné výpravy na tento hřeben v roce 1991

12. srpna přeprava Bohumín-Resia a první transport materiálu do základního tábora

13. srpna druhý transport materiálu do základního tábora

Mezitím Pepa a Arnošt zahájili exploraci SV části hřebene a byla objevena jeskyně č. 11

Monte musi 95 (2)

14. srpna Prozkoumáváme a dokumentujeme jeskyni č. 11. Je to vlastně puklinová vertikála, která končila v hloubce 15 metrů firnovou ucpávkou. Vylézáme s propasti a pokračujeme v exploraci     hřebenu. Objevuje další dvě jeskyně a propasti, které značíme čísly 12 a 13. Jejich dokumentaci  necháváme na další den

Monte musi 95 (5)

Monte musi 95 (6)

15. srpna Vystupujeme opět na hřeben a dokumentujeme jeskyně 12 a 13. Obě propasti však   nepřesahují hloubku 20 metrů a jejich dno končí suťovou a firnovou ucpávkou. Při dalším      průzkumu svahu objevujeme další vertikálu – Jeskyni GSSG 1.

Monte musi 95 (3)

16. srpna Postupně v propasti GSSG 1 dosahujeme hloubky okolo 30 metrů a kopacími pracemi se  pokoušíme o prolongaci jeskyně. Současně na povrchu druhá skupina provádí vyměření  povrchové polygonové sítě a zaměření vchodů všech objevených jeskyní.

Monte musi 95 (4)

17. srpna Pokračujeme v prolongačních pracích v jeskyni GSSG-1 a dosahujeme hloubku 58 metrů. Tady jeskyně končí hlubokou suťovou ucpávkou. Zhotovujeme mapu jeskyně a vracíme se do    základního tábora

Monte musi 95 (1)

18. srpna Likvidujeme základní tábor a netransportujeme materiál zpět do Resie.

19 až 20. srpna Navštěvujeme kolegy s klubu San Giusto v Terstu a 21. září se celá expedice vrací do      Bohumína.

monte musi95 (1)

monte musi95 (2)