Na Kněhyni Jeskyně č.10

Vstup do této nevelké jeskyně leží na dně terénní prohlubně na JV svahu hřebene terénní propadliny na JV svahu hřebene Kněhyně 80 m ve směru 222° od vstupu do jeskyně Mariánka
Vstupní otvor tvoří úzká puklina (0,4×0,3 metru) mezi dvěma zaklíněnými balvany, která ústí do klesající, rozšiřující se rozsedlinové chodby, vzniklé na otevřené puklině směru 125° -305°. Celková délka prostor jeskyně je 10,5 metru.

jeskyně č.10