“Průmyslový lezec”

Seznam vyškolených pracovníků je neveřejný.