V terénní propadlině 50 metrů severně od jeskyně Cyrilka byl nevelký “pseudozávrt”, který se pár lety Martin a Leny rozhodli otevřít a prokopat se do neznámých částí jeskyně. Tehdy skončili v hloubce 4 metry.

V květnu získali další odvážné kopáče Romana a Moniku a vyrazili pokračovat v prolongačních pracích. Počasí vůbec nepřálo. Celou dobu brutálně pršelo, takže jsme nad vstupem roztáhli autoplachtu. Lokalita byla asi rok zakonzervovaná, takže jsme asi hodinu vytahovali splavenou hlínu, dále se ale do hloubky pokračovalo velmi lehce. Celý profil propasti je vyplněný pouze menšími kameny a především jílem, který se dobře vytahuje. Postupně jsme se střídali. Dole v jeskyni byl hlavní kopáč, uprostřed první vytahovač a nahoře hlavní vytahovač, který vysypával kyblíky. Poslední člověk měl pauzu, nebo vylíval vodu ze střechy, aby se nezbortila. Jeskyně byla prohloubena o několik metrů, objevila se asi 4 m  dlouhá volná prostora, ale jílová ucpávka pokračuje do hloubky. Hloubka odhadem 8 m, délka 10 m.