Řezník ( Jeskyně Puklina)

Rozsedlinová jeskyně, délka 22m, denivelace 10 m.

Řezník u