Šampionka

Popis povrchových tvarů

Z hlavního Radhošťského hřebene od kóty 1105 m.n.m. vybíhá ( z míst kde stojí socha boha Radegasta)   jižním směrem klesající hřeben. Nad místem zvaným Skalíkova Louka, v nadmořské výšce okolo 900 m.n.m byly východní svahy tohoto hřebene přemodelovány výraznými sesuvnými procesy. Pískovcové vrstvy jsou zde uloženy pod sklonem 70° až 80° . Svahové procesy obnažily v délce asi 150 metrů části skalních pískovcových stěn, jednotlivé skalní stupně dosahují výše až 5 metrů. U paty se akumulovaly pískovcové balvany a suť různé velikosti.

Pod obnaženými skalními stěnami, svah přechází do sklonu asi 30° , zpočátku je pokryt uvolněnou sutí a balvany a asi po 50 metrech ve vysokém lesním porostu se táhne paralelně se svahem terénní deprese, vzniklá na výrazné tektonické poruše. Délka deprese je asi 30 metrů. Na jejím severním konci se nachází vstup do jeskyně „Šampiónka“

šampionka (1)

V terénu jsou patrné další deprese, které dosud nebyly speleologicky prozkoumány.

šampionka (3)

Řez terénem nad jeskyní

šampionka (2)

šampionka

Vstup do j. Šampionka