Skalné diery

Hřeben Velká Rača

Na západní svahu hřebene Velká Rača (1 236 m.n.m.) ve Slovenských Beskydách, asi 1 km od vrcholové koty po pravé straně turistické cesty několik desítek metrů pod hřebenem leží pseudokrasové tvary , zvané „Skalné diery“. Povrchové i podzemní formy zde byly vytvořeny v jemnozrnných pískovcích magurské serie.

Jeskyně „Skalná diera I“

Vstup leží asi 10 metrů od turistické cesty na okraji terénní propadliny vytvořené nad tektonickou puklinou ve táhnoucí se ve směru 30o -210o, dlouhou 110 metrů.Na dně mísovité prohlubně byl otevřen průlez mezi zaklíněmými pískovcovými bloky (0,3 x 0,4 m). Jeskyni tvoří dvě paralelní puklinovité prostory o celkové průlezné délce 22 m.

Jeskyně „Skalnia diera II“

Jeskyně leží asi 200 metrů západně pod vrcholem Velká Rača po pravé straně turistické cesty. Vstup je pod šikmo uloženými (sklon 25o J směrem) flyšovými lavicemi a má rozměry 1,2 x 0,3 metru.Tato vrstevní jeskyně je vytvořena jedinou prostorou 9x 3,1 metru, vysokou maximálně 0,6 metru.

Skalné diery.