Slimrovka (Ďáblova díra)

Vstup do jeskyně Slimrovka se nachází přímo naproti vchodu do jeskyně Kolonie v téže depresi. Pod otvorem vstupu je 2,5 m hluboká šachta. V současnosti dochází k naklánění balvanů směrem do vstupní šachty a o něco výše ve svahu deprese se otevírá paralelní šachta nová. Pod vstupní šachtou jeskyně pokračuje nízkou a 5 m dlouhou chodbou ke 3 m hlubokému stupni. Pod tímto stupněm se jeskyně větví: směrem dolů lze stupňovitou propástkou (-6 m) slézt do spodních pater, horizontálně se lze úzkou a 2,5 m dlouhou rozsedlinou dostat na začátek 3 m dlouhé, 0,25 m široké a směrem ke dnu se zužující “Ďáblovy chodby”. Na Ďáblovu chodbu kolmo navazuje další rozsedlinová chodba, v jejíž pravé části lze úzkým průlezem proniknout do největší prostory v jeskyni – Poslední chodby. Délka této Poslední chodby je 8m, šířka 0,25 až 0,4m a výška 6m. Právě v této chodbě bývá v podzimních měsících pozorována až sedmdesátičlenná kolonie vrápence malého. V sedimentech dna je kromě alochtonních hlín, písku a ostrohranné suti hojně zastoupeno i netopýří guáno, zvláště v Poslední chodbě. Celá jeskyně si zachovává výrazně rozsedlinový charakter a má délku 40 metrů. Ve vstupních partiích je měřena intenzita svahových pohybů dilatometrem Hölle.

Délka jeskyně: 40 m                                 Denivelace: 12 m

Ďáblova díra u