„Krym 83“ 10-22.května 1983 Krymský poloostrov, Ukrajina. Sestup do propasti „Kaskadnaja“ (-406m) na plato Aj Petri,

„Kizil Koba 82“ Krym, Ukrajina. Při pětidenním podzemním táboře ve vodní  jeskyni Kizil Koba za třetím sifonem byly prozkoumány koncové body jeskyně a objeveny nové partie.

„Kavkaz 82“ Bzybský hřeben, Kavkaz. Pokračovala explorace Bzybského hřebene , prohloubení propasti „K-2 S.Panťuchina“ a zmapování do hloubky 650 metrů, průzkum se rozšířil do vzdálenějších rajonů hřebene, objeveny propasti „Orcus“ a další nové jeskyně. Objevena významná archeologická lokalita- obětiště abcházských lovců.

„Čatyr Dag 1981“ Krymský poloostrov, plato Čatyr Dag, Ukrajina 30.září- 23. října 1981. Společná expedice speleologů klubu ORCUS a simferopolských speleologů z Krymu. Při devítidenním podzemním táboře v jeskyni Emine Bojir Chasar Nižny na platu Čatyr Dag byla provedena dokumentace a  mapa této jeskyně a objeveny další neznámé části systému.

„Monte Canin 81“ Julské Alpy Itálie 21.srpna-11.září 1981 První česká speleologická expedice do propasti hlubší 900 metrů. Sestup do propasti „M.Gortani“ (-900 m)na hřebenu Monte Canin, tehdy ještě za pomocí dvou lanové techniky, vybudování podzemního tábora , transport a retransport jedním družstvem

„Ptasia studnia“  Polské Tatry  12-14.června 1981 Společný sestup s jeskyňáři klubu PTTK Bielsko Biala Polsko do propasti „Ptasia studnia“

„Bulharsko 80“ 18.9 -4. října 1980 Výprava spojená s účastí na Evropském speleologickém kongresu v Sofii

“KAVKAZ 1980” Kavkaz 1-28. srpna 1980 Společná výzkumná expediční výprava speleologů ORCUSu a speleologů z Krymského poloostrova na málo prozkoumaný Bzybský hřeben na Západním Kavkaze.

„ Trzy kopce“ Polsko 7-10. září 1979 Exkurze do tehdy nejdelší pseudokrasové jeskyně Polska „Trzy kopce“

 „Čatyr Dag 1979“ Ukrajina, Krymský poloostrov 1-19.srpna 1979 První mezinárodní speleologická expedice na území bývalého SSSR. Společné sestupy s krymskými speleology do propasti Kaskadnaja, Emine Bojir Chasar, Kizil Koba . Příprava na další velké společné expedice.

Slovensko  18-27.srpna 1978 Ve vertikálách na Silické planině Velká Žomboy, Velká Bikfa, Barazdaláš

Slovensko 20-28.srpna 1977 V propastech Zvonica, Diviačia, byly zkoušeny sestupy a výstupy tehdy za pomocí konopných prusíků.