„Tenerife 94“ 30.září -15. října 1994 ostrov Tenerife, Kanárské ostrovy. Exkurzní sestupy do lávových jeskyní Cueva del Vento, San Marcos, historického podzemí

Účastníci: Wagner Josef, Pokorný Eda, Wagnerová Jana, Božena S.

Ostrov Tenerife je součásti Kanárského souostroví a ze speleologického hlediska patří k nejatraktivnějším. Na ostrově funguje několik speleologických klubů a naši výpravu jsme organizovali ve spolupráci s Grupo de Espeleologica Tajinaste ze Santa Cruz. Během výpravy byly uskutečněny společné sestupy s jeskyňáři klubu Tajinaste do nejdelší jeskyně ostrova Cueva del Viento a jeskyně San Marcos.

tenerife9

tenerife12

Nad městem Guimar se nachází nejrozsáhlejší historické podzemí ostrova, určené k transportu užitkové vody s hor do údolí. K tomuto účelu byly po staletí budovány jak povrchové přivaděče (přikryté žlaby) a hlavně v nepřístupných kolmých stěnách tunely ve kterých voda protékala v betonových korytech. Vnikly tak kilometry podzemních chodeb, které vedou skrz skladní masivy nebo průměrně metr od skladní stěny lemují horský masiv. Kolmé stěny masivu jsou několik set metrů vysoké a vodní přivaděče jsou vyrubány uprostřed této výšky.

tenerife1

tenerife2

Byl navštíven kaňon Inferno (Baranca del Inferno), který se nachází se nad městem Adeje na JZ části. Stěny kaňonu dosahují výše několik set metrů a je v nich množství jeskynních vstupů. V kaňonu je několik skalních oken a množství kaktusů.

Další exkurze vedly k prohlídce ostrovních endemitů – Dračí stromy (Drago), z nichž největší stojí v městečku Icod de Los Vinos.

tenerife5