Během zimních kontrol jsme zjistili, že vstup do zimoviště netopýrů ve štole nad Ludvíkovem, který je na dně osmimetrové šachty se zavalil a tak jsme navrhli CHKO Jeseníky, že se pokusíme zával odstranit, vstup zabezpečit plastovou pevnostní rourou o průměru 60 cm.

A v červnu jsme práce zahájili. Na dvou akcích jsme nejdříve likvidovali zával a pak zvětšovali prostor, abychom rouru do vstupu dostali. A 28. června oba Romanové, Honza Fedor a Honza Wagner, Pepa, Jirka a Monika přetransportovali z Bohumína rouru a fošny a vlastní zabezpečení vstupu mohlo začít. Nejdříve dostat do podzemí fošny na překlenutí ústí šachty na II patro, neboť původní dřevěné kulatiny zcela ztrouchnivěly. A pak sekáním rozšířit prostor pro zapuštění roury. Bylo třeba odsekat hodně skalní stěny. Ale nakonec se rouru podařilo dostat až do ústí vstupu na I patro, vyříznou v trubce výlez, trubku obložit balvany a obsypat.

 

 

J.W.