Zbojnická jeskyně

Lokalizace, geografické a topografické charakteristiky:

Oblast hřebene Křížový vrch

Severně nad vesnicí Semetín na jižním svahu Křížového vrchu (670 m.n.m.) ve Vsetínských vrchách asi 100 m pod vrcholem se nachází asi 200 metrů dlouhý   mrazový srub, táhnoucí se ve směru 90° – 270° .Výška stupňovitých skalních stěn , které jsou hustě vertikálně tektonicky narušeny, je od 3 do 10 metrů.

 Zbojnická jeskyně

Na západním okraji 8 metrů pod patou skalního srubu leží v malé terénní prohlubni vstup do „Zbojnické jeskyně“. Dva paralelní vertikální otvory se v hloubce -2 metry spojují a pokračují stupňovitě klesající propástkou – 8 metrů do rozsedlinové prostory dlouhé 12 metrů a široké průměrně 1 metr.

Celková délka jeskyně je 17 metrů a hloubka 12 metrů. V ostatních částech skalních stěn a svahů byly pozorovány další nevelké puklinové jeskyně a sluje. V centru terasy pod mrazovým srubem mísovitý sufózní závrt o průměru 4 metry. Tyto pseudokrasové jevy byly vytvořeny v hrubozrnných pískovcích magurské série.

Zbojnická

J.Wagner

ZO ČSS ORCUS