Měl to být pouze rutinní odečet terčových měřidel v Kněhyňské jeskyni, na kterou vyrazili Pepa, Roman a Roman starší. Počasí slušné, cesty na hřeben bez sněhu…. Vždyť je již skoro konec jara.První překvapení čekalo v jeskyni. S údivem hledíme na padesáti kusovou kolonii vrápenců malých v Domě objevitelů. A nejen tam a nejen vrápenci. V jeskyni nacházíme ještě 29 netopýrů brvitých a vrápenců bylo celkem 65. A mnozí ještě vesele hibernovali. A další šok nás čekal po výstupu. Je konec května a na povrchu padal sníh. Už se nedivíme, že se netopýrům nechce ven z jeskyně.

 

..ale ve Vrápencovém domě bylo prázdno..